تجهیزات شبکه UTP , FTP

 U7tled-2

-تجهیزات شبکه (UTP,FTP)

پچ پنل و پریز و کیستون

 نگهدارنده کابل Cable Guide

 پچ کوردPatch Coard

فروش تجهیزات شبکه

فروش تجهیزات از قبیل کیستون و پچ پنل و پچ کورد در انواع Category های مختلف  و برند های  Legrand , Leoni   Uninet , Nexans , Sert,

انواع پج پنل های شبکه

انواع پچ کورد های شبکه

انواع کیستون و کانکتور های شبکه 

فروش تجهیزات تراکینگ و انواع تجهیزات جانبی و زوایا  در انواع  سایزهای مختلف  و داکت ایرانی Legrand ,Sert