باکس های دیواری

 

باکس دیواری 48 پورت FAT

 

ابعاد 11*30*37 (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جنس پلی اتیلن و دارای IP68 (ضد آب و گرد و خاک)

قابلیت سه کاسته 12/24 کر (قابلیت فیوژن تا 72 کر)

حاوی فضای مخصوص برای اسپلیتر قلمی در هر کاست

حاوی فضای مخصوص جهت 24 عدد آداپتور SC , Duplex

حاوی 4 فضای ورودی گلند؛ دو گلند pg25، یک گلند pg21 ، یک گلند pg16

باکس دیواری 24  پورت FAT

ابعاد 8*25*30 (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جنس پلی اتیلن و دارای IP68 (ضد آب و گرد و خاک)

حاوی فضای مخصوص برای اسپلیتر قلمی در هر کاست

دارای طبقه اضافی برای اسپلیتر کاستی

حاوی فضای مخصوص جهت 12 عدد آداپتور SC , Duplex

حاوی 3 فضای ورودی گلند؛ دو گلند pg21، یک گلند pg13.5

حاوی 9 خروجی دراپ

باکس دیواری 16 پورت Outdoor

ابعاد 7*22*30 (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جنس پلی اتیلن و دارای IP55 (ضد گرد و خاک) جهت استفاده در بیرون ساختمان

  پچ باکس دیواری 12 کر Outdoor

ابعاد 5*18*20 (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جهت استفاده در بیرون ساختمان (Outdoor)

 

  پچ باکس دیواری 4 کر

 ابعاد 4*13*22 (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)جنس پلی کربنات و دارای IP55 (ضد گرد و غبار) جهت استفاده در بیرون ساختمان

  پچ باکس دیواری 8 کر Outdoor

ابعاد 6*20*22 (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جنس پلی اتیلن و دارای IP55 (ضد گرد و غبار) جهت استفاده در بیرون ساختمان (Outdoor)

 

باکس دیواری OTO یا ATB با کاست

 4 کر , SC , Simplex ابعاد 3*11*15

جهت استفاده داخلی (Indoor)

باکس دیواری OTO یا ATB با کاست با درپوش شیشه ای

2 کر , SC , Duplex  ابعاد 2*8.5*11

جهت استفاده داخلی (Indoor)

 

باکس دیواری OTO یا ATB با کاست

 2 کر , SC , Duplex ابعاد 2.5*8.5*10

جهت استفاده داخلی (Indoor)

 

باکس دیواری OTO یا ATB

2 کر , SC , Simplex

جهت استفاده داخلی (Indoor)

 

باکس دیواری OTO یا ATB

2 کر , SC , Simplex ابعاد 2.5*8*12.5

جهت استفاده داخلی (Indoor)