پچ پنل فیبر نوری

PIC

NAME

Specification

 Patch-Panel1

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel2

Patch Panel Fiber Optical 24 port ST OR FC

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت ST  یا FC

Single Mode Or Multi Mode

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel3

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC Nexans

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode Nexans

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel4

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC  3M

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode 3M

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel5

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel6

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel7

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

 ( 2 U)

پچ پنل فیبرنوری 2 یونیت 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

SC OR FC

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel8

Patch Panel Fiber Optical 24 port SC

 ( 2 U)

پچ پنل فیبرنوری 2 یونیت 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode

SC OR FC

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel9

Patch Panel Wall Mount Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری دیواری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode Krone

در ابعاد مختلف

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel10

Patch Panel Wall Mount Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری دیواری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode Nexans

در ابعاد مختلف

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد

 Patch-Panel11

Patch Panel Wall Mount Optical 24 port SC

پچ پنل فیبرنوری دیواری 24 پورت SC

Single Mode Or Multi Mode Krone

در ابعاد مختلف

تعداد پورت ها قابل تغییر می باشد