کابل های خاکی

کابل فیبر نوری ژله فیلد خاکی (OBFC)

shahidghandi (1)

این نوع کابل عموما در شبکه های زیر ساخت و بین شهری در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار میگیرد و مستقیما داخل خاک دفن می گردد. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای با روکش پلیمری (کروگیت) میباشد. براساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید میباشد.

shahidghandi (2)

shahidghandi (3)

0201-000-OBFC SPEC-PBN

0201-010- OBFC-SM-SPEC-PBN

0201-002-OBFC-MM SPEC-PBN

کابل فیبر نوری خشک خاکی(OBUC)

shahidghandi (4)

این نوع کابل دارای کاربرد ساختار مشابه ( OBFC) میباشد با این تفاوت که به جای ژله از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده می شود. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای با روکش پلمیری (کروگیت) میباشد. براساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید میباشد

shahidghandi (5)

shahidghandi (6)

0202-000-OBUC SPEC-PBN

0202-008- OBUC-NZDSF-SPEC-PBN

0202-002-OBUC-MM SPEC-PBN