کابل های شبکه PBN

 

برای دریافت دیتاشیت کابل CAT6 UTP LS PBN اینجا کلیک کنید.

برای دریافت دیتاشیت کابل CAT6 UTP LSZH PBN اینجا کلیک کنید.

برای دریافت تست شیت کابل CAT6 UTP PBN اینجا کلیک کنید.

برای دریافت دیتاشیت کابل CAT6 SFTP INDOOR LS PBN اینجا کلیک کنید.

برای دریافت دیتاشیت کابل CAT6 SFTP INDOOR LSZH PBN اینجا کلیک کنید.

برای دریافت تست شیت کابل CAT6 SFTP INDOOR PBN اینجا کلیک کنید.

برای دریافت تست شیت کابل CAT6 SFTP OUTDOOR DJ PBN اینجا کلیک کنید.