گواهینامه شرکت مشاوره طراحی اجرا پروژه انفورماتیک رتبه معتبر تجربه

گواهینامه ها(certificates):

این شرکت با تجربه ای 17 ساله در مشاوره و طراحی و اجرای پروژه های انفورماتیک موفق به اخذ رتبه های معتبر گشته است که در ذیل اورده شده است.

 

کد اقتصادی

گواهی رتبه بندی 95

تقدیرنامه 1

تقدیرنامه 2

تقدیرنامه 3

ارزش افزوده 930001

ارزش افزوده 94