کابل فیبرنوری شهید قندی

2کابل نوری ژله فیلد خاکی(OBFC)

کابل نوری ژله فیلد خاکی

shahidghandi (1)

این نوع کابل عموما در شبکه های زیر ساخت و بین شهری در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار میگیرد و مستققیما داخل خاک دفن می گردد. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای با روکش پلمیری (کروگیت) میباشد. براساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید میباشد.

shahidghandi (2)

shahidghandi (3)

0201-000-OBFC SPEC-PBN

0201-010- OBFC-SM-SPEC-PBN

0201-002-OBFC-MM SPEC-PBN

2کابل نوری خشک خاکی(OBUC)

کابل نوری خشک خاکی(OBUC)

shahidghandi (4)

این نوع کابل دارای کاربرد ساختار مشابه ( OBFC) میباشد با این تفاوت که به جای ژله از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده می شود. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای با روکش پلمیری (کروگیت) میباشد. براساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید میباشد

shahidghandi (5)

shahidghandi (6)

0202-000-OBUC SPEC-PBN

0202-008- OBUC-NZDSF-SPEC-PBN

0202-002-OBUC-MM SPEC-PBN

1کابل نوری ژله فیلد کانالی(OCFC)

کابل نوری ژله فیلد کانالی(OCFC)

shahidghandi (7)

: این نوع کابل عموما در شبکه های درون شهری و بین مراکز مخابراتی استفاده می شود و اطلاعات عمومی این نوع کابل در جدول زیر ارائه شده است . براساس تیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد .

shahidghandi (8)shahidghandi (9)

0204-000-OCFC-SM-SPEC-PBN

0204-004-OCFC-MM-SPEC-PBN

0204-006-OCFC-NZDSF-SPEC-PBN

2کابل نوری خشک کانالی (OCUC)

کابل نوری خشک کانالی (OCUC)

shahidghandi (10)

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یا خشک می باشد . برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت استفاده می شود . براساس تیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد

shahidghandi (11)

shahidghandi (12)

0204-000-OCUC-SM-SPEC-PBN

0204-004-OCUC-MM-SPEC-PBN

0204-006-OCUC-NZDSF-SPEC-PBN

1کابل (ADSS)

shahidghandi (13)

 این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یا خشک میباشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود. این کابل در مجاورت کابل های فشارقوی استفاده می گردند و دارای روکش مقاوم ضد ترک (Anti Track)  می باشند نیروی کشش کابل زیاد می باشد که البته متناسب با شرایط جوی و نحوه کاربرد ، نیروی کشش متناسبا تنظیم و طراحی می گردد.

shahidghandi (14)

shahidghandi (15)

0205-000-ADSS-SPEC-PBN

2کابل های هوایی زره دار دو روکشه (OSSC-DJ)

کابل های هوایی زره دار دو روکشه (OSSC-DJ)

shahidghandi (16)

برای حفاظت از کابل نوری مهاردار هوایی در مناطقی که احتمال تیراندازی توسط شکارچیان وجود داشته باشد، در ساختار کابل از نوار فولادی روکش دار بصورت دندان اره ای استفاده می شود. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای با روکش پلیمری ( کروگیت) می باشد. براساس تیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد .

shahidghandi (20)

0206-000-OSSC-SJ-JEL-SPEC-PBN

0208-000-OSSC-DJ-DRY-ARMOUR-SPEC-PBN

3کابل های OPGW

کابل های OPGW

shahidghandi (21)

OPGW(Optical Ground Wire) نوعی از کابل می باشد که در خطوط فوق توزیع و انتقال مورد استفاده قرار می گیرد. كابل OPGW از یک یا چند تیوپ آلومینیومی یا استنسل استیل حاوی تعداد معینی از فیبر های نوری و سیم های فولادی با روکش آلومینیوم در لایه اول و سیم های فولادی ، آلومینیومی و آلومینیوم آلیاژی و یا ترکیبی از آنها در دیگر لایه ها، بر اساس نوع مشخصات الکتریکی و مکانیکی مورد نظر،تشکیل شده است. تعداد فیبر های نوری به کارگرفته شده در تیوپ ها متغییر بوده و بر اساس نیاز و درخواست مشتری می تواند از 1 فیبر آغاز شده و به اعدادی همچون 48،24،12 و حتی بالاتر نیز برسد. از كابل‌هاي OPGW در بالاترين نقطة دكل‌هاي خطوط انتقال استفاده مي‌شود. در تولید و طراحی كابل‌هاي OPGW می توان از فیبرهای Single-mode  و Multi-mode استفاده نمود.فيبر‌هاي Single–mode ، در مسافت‌هاي بالاتر از یک کیلومتر با پهنای باند بالا و فیبر های Multi-mode در مسافت های کمتر از یک کیلومتر با پهنای باندهای کمتر، مورد استفاده قرار می گیرند.کابل های OPGW از نظر ظاهری مشابه سیم های گارد (شیلدوایر) و یا هادی های ACSR بوده و در خطوط قدیمی موجود جایگزین سیم های گارد شده و در طراحی خطوط جدید انتقال،به عنوان محصولی با دو کاربرد مورد استفاده قرار می گیرند

shahidghandi (22)

shahidghandi (23)

1کابل با تیوپ مرکزی تک روکشه (OFC-SJ)

کابل با تیوپ مرکزی تک روکشه (OFC-SJ)

shahidghandi (24)

در این نوع کابل فیبرها درون یک تیوب در مرکز کابل قرار می گیرند. در اطراف تیوپ مرکزی براساس نیاز از عنصر مقاوم میانی استفاده شده و سپس یک لایه روکش بر روی ان قرار می گیرد. برحسب نوع کاربرد جنس روکش تغییر می کند . براساس تیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد .

shahidghandi (25)

shahidghandi (26)

0213-001-OFC-CT-GY-SPEC-PBN

2کابل با تیوپ مرکزی دو روکشه (OFC-DJ)

کابل با تیوپ مرکزی دو روکشه (OFC-DJ)

در این نوع کابل فیبرها درون یک تیوب در مرکز کابل قرار می گیرند. در اطراف تیوپ مرکزی براساس نیاز از عنصر مقاوم میانی استفاده شده و سپس یک لایه روکش بر روی ان قرار می گیرد. برحسب نوع کاربرد جنس روکش تغییر می کند . براساس تیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد .

shahidghandi (29)

0211-001-OFC-CT-GY-ARM-SM-SPEC-PBN

کابل فیبرنوری شهید قندی

این نوع کابل عموما در شبکه های زیر ساخت و بین شهری در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار میگیرد و مستقیما داخل خاک دفن می گردد.