دستگاه های تست فیبر نوری

جولای 7, 2022

دستگاه های تست فیبر نوری PMD و OTDR

درباره دستگاه های تست فیبر نوری OTDR و PMD چه می دانید؟ پراکندگی حالت قطبی (PMD) هنگام نصب یک شبکه فیبر نوری جدید یا ارتقاء یک […]