صفحه اصلی

Slider

طراحی و مشاوره و راه اندازی بستر شبکه و فیبر نوری دیتاسنتر
طراحی و مشاوره و نصب رک و لدر مسیر ارتباطی تجهیزات دیتاسنتر
طراحی و مشاوره و مجری نصب کف وسقف کاذب دیتاسنتر
طراحی و مشاوره و نصب کلیه تجهیزات شبکه دیتاسنتر

طراحی و مشاوره و نصب کلیه پروژه های شبکه
فروش کابل شبکه در Category های متفاوت Draka , Leoni , Nexans , Legrand
فروش تجهیزات پسیو شبکه Patch Panel , Trucking , Patch Cord
فروش تجهیزات اکتیو شبکه Media Convertor, Switch

نمایندگی فروش فیبر نوری شهیدقندی S.G.C.C
فروش فیبرنوری Draka , Leoni , Nexans , OFO
فروش تجهیزات پسیو فیبرنوری Patch Panel , Pigtail , Patch Cord
فروش تجهیزات پسیو فیبرنوری Media Convertor, Module, Switch

طراحی و مشاوره و نصب کلیه پروژه های مداربسته آنالوگ و دیجیتال
فروش دوربین مداربسته دیجتال و آنالوگ Panasonic , Vivotek
فروش تجهیزات وابسته دوربین مداربسته NVR , DVR , Keyboard

telegram

Telegram-icon

instagram

instagram-icon

linked in

linkedin-icon

facebook

facebook-icon