کابل فیبر نوری کانالی (OCUC)

 

این نوع کابل عموماً در شبکه های درون شهری و بین مراکز مخابراتی استفاده می شود.

براساس نیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد.

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یا خشک می باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت استفاده می شود.

براساس نیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد.

shahidghandi (11)

اطلاعات عمومی این نوع کابل در جدول زیر ارائه شده است.

ساختار کابل فیبر نوری خشک کانالی (OCUC)

1- عنصر مقاوم مرکزی: عنصر مقاوم  مرکزی غیر فلز (FRP) با حداقل میانگین قطر 2.5میلی متر.
2- نخ جاذب رطوبت: نخ جاذب رطوبت به صورت مارپیچی روی عنصر مقاوم مرکزی قرار گرفته است.
3- کر (Core): لوز تیوب ها با یک چرخش چپ و راست اطراف هسته مقاوم مرکزی پیچیده می شود. برای تطبیق لوز تیوب ها با عنصر مرکزی ممکن است از پرکننده های PP یا HDPE در ساختار کابل استفاده گردد.
4- نوار جاذب رطوبت: یک لایه از نوار جاذب رطوبت با ضخامت کافی به صورت طولی سرتاسر لوز تویوب ها را احاطه کرده است. همپوشانی نباید کمتر از 3میلی متر باشد.
5- عنصر مقاوم میانی: یک لایه از نخ آرامید به صورت طولی روی نوار جاذب رطوبت را جهت نیروی کششی اضافی همپوشانی کرده است.

6- نخ پوست کنی: دو نخ پوست کنی در دو طرف قطر کابل روی نوار جاذب رطوبت و زیر روکش خارجی قرار می گیرد. نخ پوست کنی باید مقاوم و انعطاف پذیری کافی برای برش نوار یا پلی اتیلن را دارا باشد.
7- روکش خارجی/بیرونی: یک روکش مشکی HDPE روی نخ آرامید را پوشانده است. میانگین ضخامت روکش 2میلی متر می باشد.

جهت دریافت دیتاشیت روی PBN-D1-000 کلیک نمایید.

بازگشت