پروژه نصب دوربین مداربسته در جهاد کشاورزی

پروژه نصب فیبرنوری به همراه ترنچر در جادههای بین شهری جهت بستر فیبرنوری مداربسته ها

پروژه نصب تراکنیگ ها و پریز شبکه و برق و تلفن ساختمان های دانشگاه آزاد اسلامی

پروژه نصب فیبرنوری به همراه ترنچر در جاده های بین شهری -قائمشهر جهت بستر فیبرنوری

نصب فیبرنوری هوایی ADSS بر روی تیرهای روشنایی در شهرستان بجنورد جهت ارتباط شرکت توزیع برق

پروژه نصب فیبرنوری هوایی ADSS جهت ارتباط داده دوربین مداربسته در خیابان 17 شهریور و بعثت برای شرکت کنترل ترافیک

پروژه نصب بستر فیبرنوری و شبکه جهت ارتباط سیستم های ITS در تونل نیایش جهت شرکت تابلیه شهرداری

نصب مفصل فیبرنوری در ارتباط فیبرنوری شرکت کنترل ترافیک

پروژه نصب فیبرنوری هوایی ADSS جهت شرکت کنترل ترافیک جهت ارتباط دوربین های شهری

راه اندازی بستر فیبرنوری جهت دانشکده های دانشگاه مالک اشتر

پروژه نصب ارتباط رادیویی و دوربین مداربسته جهت بیمارستان جماران

پروژه نصب فیبرنوری و کابل شبکه جهت ارتباط نودهای شبکه در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی در استان البرز

پروژه نصب تراکینگ های شبکه و پریز شبکه جهت ارتباط نود های شبکه در گمرک شهیدرجایی