سوئیچ Cisco

سوئیچ Cisco

 

 

ciscodemo

فروش انواع سوئیچ های سیسکو در Catalyst های مختلف

 • Cisco Catalyst 2960S-48TS-S
 • Cisco Catalyst 2960S-24TS-S
 • Cisco Catalyst 2960-48PST-S
 • Cisco Catalyst 2960-24PC-S
 • Cisco Catalyst 2960-24LC-S
 • Cisco Catalyst 2960-48TC-S
 • Cisco Catalyst 2960-48TT-S
 • Cisco Catalyst 2960-48TT-S
 • Cisco Catalyst 2960-24TC-S
 • Cisco Catalyst 2960-24-S
 • Cisco Catalyst 2960-8TC-S
 • Cisco Catalyst 3750-12S-S
 • Cisco Catalyst 3750-12T-S

-لیست مشخصات فنی سوئیچ های سیسکو سری 2960 بشرح ذیل می باشد:

Catalyst 2960-S Switches with 1 Gigabit Uplinks and 10/100/1000 Ethernet Connectivity

Cisco Catalyst 2960S-48TS-S

48 Ethernet 10/100/1000

2 1 GbE ports

Cisco Catalyst 2960S-24TS-S

24 Ethernet 10/100/1000

2 1 GbE SFP ports

Catalyst 2960 Switches with 1 Gigabit Uplinks and 10/100 Ethernet Connectivity

Cisco Catalyst 2960-48PST-S

48 Ethernet 10/100 PoE ports (370W capacity)

2 fixed 10/100/1000 ports and 2 SFP ports

Cisco Catalyst 2960-24PC-S

24 Ethernet 10/100 PoE ports (370W capacity)

2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP)

Cisco Catalyst 2960-24LC-S

24 Ethernet 10/100 and 8 10/100 PoE ports (123W capacity)

2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP)

Cisco Catalyst 2960-48TC-S

48 Ethernet 10/100

2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP)

Cisco Catalyst 2960-48TT-S

48 Ethernet 10/100

2 fixed 10/100/1000 ports

Cisco Catalyst 2960-24TC-S

24 Ethernet 10/100

2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP)

Cisco Catalyst 2960-24-S

24 Ethernet 10/100

None

Compact Switches

Cisco Catalyst 2960-8TC-S

8 Ethernet 10/100 compact size with no fan

1 dual-purpose port (10/100/1000 or SFP)