پچ کورد فیبر نوری

پچ کورد فیبر نوری

 

 

پچ کورد فیبر نوری، کابلی می باشد که هر دو سمت آن به کانکتور متصل می شود. پچ کورد فیبر نوری برای ایجاد ارتباط بین تجهیزات و قطعات در شبکه فیبر نوری به کار برده می شود. پچ کوردها متناسب با فیبر نوری انتخاب می شوند بعنوان مثال پچ کورد سینگل مود برای فیبر نوری سینگل مود و پچ کورد مالتی مود برای فیبر نوری مالتی مود استفاده می شود. پچ کورد ها و کانکتورها انواع متنوعی مانند MTRJ , LC , SC , ST و.. دارند. با توجه به کاربرد پچ کوردها امکان دارد کانکتور یک سمت پچ کورد با سمت دیگر متفاوت باشد.

 

پچ کوردهای فیبر نوری با انواع مختلف کانکتورها

پچ کوردهای فیبر نوری با توجه به انواع کانکتورهای فیبر نوری طبقه بندی می شوند. مثلاً پچ کورد LC به دلیل داشتن کانکتور LC به این نام خوانده می شود. به همین ترتیب پچ کورد SC، ST، FC، MT-RJ، E2000، MU و MPO / MTP و … وجود دارد. نوع دیگر دسته بندی به نوع صیقل دادن فرول کانکتور شده و به سه نوع پچ کورد PC، UPC، APC تقسیم بندی می شود.

 

انواع پچ کوردها:

در جدول زیر چند نمونه از پچ کورد فیبر نوری معرفی می شود:

 

PIC NAME Length
 Patchcord1 (1)

Patch Cord Fiber Optical SC-SC Single Mode

پچ کورد فیبرنوری سینگل مود دابلکس SC-SC

بسته به نیاز مشتری

 Patchcord1 (2)

Patch Cord Fiber Optical SC-SC Multi Mode

پچ کورد فیبرنوری مالتی مود دابلکس SC-SC

بسته به نیاز مشتری

 Patchcord1 (3)

Patch Cord Fiber Optical SC-LC Single Mode

پچ کورد فیبرنوری سینگل مود دابلکس SC-LC

بسته به نیاز مشتری

 Patchcord1 (4)

Patch Cord Fiber Optical SC-LC OM2

Multi Mode

پچ کورد فیبرنوری مالتی مود دابلکسOM2 SC-LC

بسته به نیاز مشتری

 Patchcord1 (5)

Patch Cord Fiber Optical SC-LC OM3

Multi Mode

پچ کورد فیبرنوری مالتی مود دابلکسOM3 SC-LC

بسته به نیاز مشتری

 

Patch Cord Fiber Optical LC-LC Single Mode

پچ کورد فیبرنوری سینگل مود دابلکس LC-LC

بسته به نیاز مشتری

 Patchcord1 (7)

Patch Cord Fiber Optical LC-LC Multi Mode

پچ کورد فیبرنوری مالتی مود دابلکس LC-LC

بسته به نیاز مشتری

 Patchcord1 (8)

Patch Cord Fiber Optical FC-LC Single Mode

پچ کورد فیبرنوری سینگل مود دابلکس FC-LC

بسته به نیاز مشتری

 Patchcord1 (9)

Patch Cord Fiber Optical ST-ST Multi Mode

پچ کورد فیبرنوری مالتی مود دابلکس ST-ST

بسته به نیاز مشتری

 Patchcord1 (10)

Patch Cord Fiber Optical SC-ST Single Mode

پچ کورد فیبرنوری سینگل مود SC-STبسته به نیاز مشتری

بسته به نیاز مشتری
 Patchcord1 (11)

Patch Cord Fiber Optical ST-ST Single Mode

پچ کورد فیبرنوری سینگل مود ST-ST

بسته به نیاز مشتری