رک ZTE چین [لیسانس آمریکا]

همراه با PDU اورجینال 16 آمپر به همراه کابل مربوطه

درب جلو و عقب مشابه و مشبک

بسته بندي در جعبه هاي چوبي به منظور ايمني در حمل