تضعیف کننده یا اتنیتور attenuator فیبر نوری

تضعیف کننده فیبر نوری (Attenuator)

تضعیف کننده فیبر نوری (attenuator) به دستگاهی گفته می شود که به جهت کاهش سطح قدرت سیگنال های نوری در انتهای مسیر فیبر نوری قرار می گیرد.

به تعریف دیگر اتنیتور موجب هماهنگ شدن سطح سیگنال نوری بین ارسال کننده و دریافت کننده می شود.
تضعیف به Decibel اندازه گیری می شود و قادر به کاهش وضوح سیگنال و یا شکست شبکه می باشد. تضعیف بیرونی امکان دارد توسط یک سری عوامل خارجی مانند پیکربندی معیوب شبکه، به دست آید. تضعیف درونی از تولید ناخالصی های موجود در فیبر حاصل می شود.
تضعیف کننده فیبر نوری برای هر دو فیبر های Single mode و Multi mode تولید و استفاده می شود.

تضعیف کننده ثابت، تضعیف را در یک سطح ثابت نگه می دارد. اتنیتور متغیر مانندجامپر تضعیف نوری متغیر (VOA)، قادر به تنظیم اتلاف در یک محدوده است.

اتنیتور هایبرید کانکتورهای نری به مادگی را اتصال می دهد، در حالیکه نوع تیغه آن، اتصال مادگی به مادگی را برای دو فیبر اتصال نری فراهم می کند.
اتنیتور Loop back اجازه تست محصول از اتلاف شبیه سازی شده را می دهد. اتنیتور سه مرحله ای تضعیف کننده پسیو بوده و روی فیبرهای موجود قرار می گیرد و از یک شعاع خمش برای رسیدن به اتلاف بدون انعکاس برگشتی استفاده می کنند.

 

 

برخی از نمونه های تضعیف کننده فیبر نوری در جدول زیر گردآوری شده است:

PIC

Product Name

Kind

ATTENUATOR

Attenuator

تضعیف کننده فیبرنوری SC

Female/Mail

Attenuator

Attenuator

تضعیف کننده فیبرنوری LC

Female/Mail

 ATTENUATOR

Attenuator

تضعیف کننده فیبرنوری FC

Female/Mail